Procedura reklamacyjna

  • Towar powinien być zapakowany w opakowanie uniemożliwiające jego zniszczenie w trakcie transportu.
  • Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon fiskalny, fakturę lub inny dokument stanowiący jednoznaczne potwierdzenie transakcji, oraz prawidłowo wypełniony i podpisany formularz reklamacji

FORMULARZ REKLAMACJI

  • Brak dołączonego paragonu, faktury, bądź innego dokumentu jednoznacznie potwierdzającego transakcję zakupu zwracanego towaru, będzie skutkował odmową przyjęcia towaru do reklamacji.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki do klienta pokrywa sprzedawca.
  • Zwrot należności za pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje przelewem bankowym i rozliczany jest w terminie 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania reklamowanego towaru przez Sklep (wraz z kompletną dokumentacją).
  • Towar zniszczony mechanicznie nie podlega reklamacji. 
  • Reklamacji nie podlega również różnica w kolorystyce i nasyceniu barw towaru, wynikające z ustawień i parametrów urządzenia, na którym jest oglądany.
  • Dane do wysyłki:

Firma Handlowo - Usługowa Beata Kurpiewska
ul. Topolowa 1A
05-190 Nasielsk

  • Paczki nadane za pobraniem nie będą przyjmowane.